2008 ZVLÁŠTNA SPRÁVA 301 O SLOVENSKU REF: A. SECSTATE 9475 B. 07 BRATISLAVA 173

2008 ZVLÁŠTNA SPRÁVA 301 O SLOVENSKU REF: A. SECSTATE 9475 B. 07 BRATISLAVA 173

1. Zhrnutie a odporúčania: Odkedy bolo Slovensko v roku 2006 vyškrtnuté zo zvláštneho zoznamu na dohľad (Special 301 Watch List), ochrana farmaceutických patentových práv predstavuje neustály boj, ktorý si vyžaduje pravidelnú pozornosť zo strany veľvyslanectva. V minulom roku došlo k dvom pokusom oslabiť alebo eliminovať ťažko vydobyté zmeny väzieb na patent, pričom oba pokusy zlyhali. […]
Loading…