Pro pamětníky: Tetičko Ameriko

Tetičko Ameriko co ty, co ty říkáš na novoty, svět ti přestal čistit boty, a žije si, jako ty… Kuba si, Yankee no – ne, lid neprodá svou kůži lacino, Yankee no, Kuba si, ať se blýská na časy. Z módy už vyšel moudrý bača, ne národy už nejsou ovce, svět už není dětská káča, a žije si, jak chce… Interpretace: Pantůček a Fuchs Text: Pavel Kohout Námět: Rado Miko