Faleš, pokrytectví a lži ve výkladu svobody

Redaktoři médií a politici do nekonečna opakují teze o lidských právech a svobodách jako nedílné součásti demokracie. Je to však pravda, že vskutku jsou – anebo ne? Jsou všechny ty fráze o lidských právech a svobodách v reálu skutečností, anebo jen snůškou laciných žvástů a lží? Bude potom i výrok, že „Ideologicko propagandistická doktrína svobody je zneužívána právě k okrádání a zotročování člověka“ výrokem pravdivým, anebo lživým? Co s tím, když to tak často vypadá jako nepravda, anebo alespoň paradox? Nuže, když prozkoumáme tu otázku zevrubněji, tak brzy zjistíme, že pravda to skutečně je. Vezměme si na paškál – dejme...