Dopoludnie na Infovojne s Adrianom  12.6.2018

Dopoludnie na Infovojne s Adrianom 12.6.2018



Iba audio: http://www.infovojna.sk/prehravac/?id=3254 1. Agentúrky aktuálne 2. V Prahe sa 7. – 9. júna konali Všeslovanské národopisné slávnosti „Slovanská …




Loading…