Dopoludnie na Infovojne s Adrianom 28.9.2017

Dopoludnie na Infovojne s Adrianom 28.9.2017Iba audio: http://www.infovojna.sk/prehravac/?id=2927 1. Agentúrky aktuálne 2. sPRÁVNE reči o sPRÁVNYCH veciach s Juditou L. Hlavná téma: Voľby do VÚC, …