Finančné zdravie 35 – Tretí pilier – oplatí sa?

Finančné zdravie 35 – Tretí pilier – oplatí sa?10:00 – 11:00 (27.06.2017) – Tretí pilier – oplatí sa? – porozprávame sa o treťom pilieri dôchodkového zabezpečenia, teda o doplnkovom dôchodkovom sporení, …