Hnutí Duha Jeseníky spustilo petici za záchranu nádraží v Dětřichově nad Bystřicí

Hnutí Duha Jeseníky spustilo petici za záchranu nádraží v Dětřichově nad Bystřicí

Tisková zpráva Hnutí DUHA ze dne 30. 11. 2020

Spolek Hnutí DUHA Jeseníky požádal dopisem Ministerstvo dopravy o převod budovy nádraží v Dětřichově nad Bystřicí do majetku spolku. Tato nabídka převzít nádraží a ušetřit státnímu rozpočtu 1,2 milionu korun určené na zbourání byla však Správou železnic odmítnuta. Proto spolek spustil internetovou petici za záchranu nádražních budov na této adrese. Chce tak přimět úředníky k zahájení dialogu o záchraně kulturního dědictví namísto jeho předražené likvidace.

Ministerstvo dopravy (Správa železnic) rozhodlo o demolicích nádražních budov nebo jejich částí na trati Olomouc – Bruntál. Již v letošním roce má proběhnout demolice nádraží v Dětřichově a demolice částí budov v Moravském Berouně a Valšově. Na další nádraží nyní úředníci zpracovávají dokumentaci. Na tyto práce jsou v rámci „rekonstrukcí“ budov připraveny v rozpočtu ministerstva značné částky: 26,740 mil. Kč (Dětřichov nad Bystřicí), 31, 289 mil. Kč (Moravský Beroun) a 26,008 mil. Kč (Valšov). Tento svůj postup ministerstvo zdůvodňuje havarijním stavem budov a údajným nevyužitím. Přitom zde vede jedna z důležitých tratí jesenického předhůří a navíc ministerstvo ani na vyžádání nedokázalo havarijní stav prokázat posudkem statika, ale jen nepodepsanou nedatovanou zprávou s fotografiemi poškozených míst. Hnutí DUHA Jeseníky se domnívá, že demolice nádražních budov, které se chystají po celém území ČR, by něměly být řešením zanedbání údržby a správy majetku ze strany Správy železnic.

Ivo Dokoupil, koordinátor Hnutí DUHA Jeseníky řekl: „Jenom barbaři likvidují kulturní hodnoty, které se zachovaly a které vybudovali předci. Náš kraj je bohužel významně postižený hospodařením komunistů, všude potkáváme ruiny kostelů, vesnic a domů. Nechceme se proto nečinně dívat, jak Správa železnic ignoruje historickou hodnotu technických staveb a staletých nádraží na trati 310. Náš spolek má ve svých řadách spoustu dobrovolníků i odborníků z řad stavařů nebo památkářů, zachránili jsme již gotický kostel v Pelhřimovech a rychtu v Karlovicích a jsme připraveni zachránit nejen nádraží v Dětřichově, ale podílet se na záchraně i dalších budov. Doufáme, že petice přiměje úředníky a politiky jednat.“
Loading…