Klub národohospodárov Slovenska 85

Klub národohospodárov Slovenska 8518:00 – 19:30 (18.01.2021) Keď sa mení dejinná epocha a kde je Slovensko… reláciou sprevádza Ing.Peter Zajac-Vanka …
Loading…