Ministerstvo pôdohospodárstva: Podporíme tých, ktorí sa starajú o mimoprodukčné funkcie lesov

Ministerstvo pôdohospodárstva: Podporíme tých, ktorí sa starajú o mimoprodukčné funkcie lesov


Agrorezort podporí obhospodarovateľov lesa, ktorí hospodária trvalo udržateľným spôsobom a poskytujú mimoprodukčné funkcie lesov. Finančný príspevok môžu získať tí, čo uplatňujú prírode blízke, maloplošné alebo výberkové spôsoby hospodárenia.
Loading…