Očami vandráka 60 – Z Tisovca cez Voniacu do Muráňa

Očami vandráka 60 – Z Tisovca cez Voniacu do Muráňa23:00 – 23:59 (05.07.2018) – „Z Tisovca cez Voniacu do Muráňa“ Kontakt na reláciu : ociprirody@gmail.com. Pripravil Peter Miler.
Loading…