Odpoveď dekanky FMK na otvorený list absolventov, ktorí chcú vrátiť ocenenie

Odpoveď dekanky FMK na otvorený list absolventov, ktorí chcú vrátiť ocenenie

Dekanka FMK Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave obviňuje bývalých študentov z pokrytectva a falošnosti