Operácie americkej koalície v Sýrii sú právne pochybné, tvrdia odborníci Bundestagu

Operácie americkej koalície v Sýrii sú právne pochybné, tvrdia odborníci Bundestagu

Operácie americkej koalície v Sýrii sú právne pochybné, tvrdia odborníci Bundestagu

Operácie americkej koalície v Sýrii sú právne pochybné, tvrdia odborníci Bundestagu

Právnici naopak došli k záveru, že ruská prítomnosť v Sýrii je z hľadiska medzinárodného práva prijateľná.




Loading…