Svět ruskýma očima 426

Kryje se kanadská demokracie parandžou? Stanislav Varychanov 26. října 2017 Národní shromáždění frankofonní kanadské provincie Québec přijímá zákon zavazující muslimky s parandžou odkrývat tvář tam, ke vyřizují své záležitosti ve státních nebo vládních orgánech. Anebo tam poskytují své služby. Zahalovat tvář nesmějí lékařky, zdravotní sestry, učitelky a vychovatelky, učitelky škol a univerzit a všechny státní úřednice. Přitom odhalení tváře znamená pro některé muslimky akt exhibicionismu. Ovšem jestliže muslimkám vadí, že na permanentkách pro městskou dopravu v Kanadě musí být jejich fotografie, potom v případě jejich zakryté tváře nedává taková fotografie smysl. Vláda Québeku se domnívá, že zákonné opatření odpovídá „bezpečnosti...