Severomoravské vodovody: Je třeba vrátit SmVaK a vodu do rukou kraje nebo státu

Proč je třeba vrátit SmVaK do rukou samospráv/kraje/státu ? Pokud budou většinovým majitelem SmVaKu obce nebo kraj, mohl by SmVaK žádat o dotace z EU na vodárenskou infrastrukturu, čímž by se snížily požadavky na peníze z  rozpočtů měst a obcí. Na spolufinancování investičních projektů by se podíle přímo SmVaK, který by byl žadatelem o datace a následný vlastník a správce investiční akce. Obnovu a rozvoj trubek by zajišťovala přímo vodárenská společnost a ne obce, čímž by se odbřemenily rozpočty obcí. Klesly by náklady měst a obcí na obnovu a rozvoj trubek. Ano, nevyplácely by se stamiliónové dividendy každý rok, ale...