Mýtus o nemeckej podlosti: Nemecká anexia Sudet 2

Premiér Chamberlain vstúpil do deja a ponúkol sa ako sprostredkovateľ pokojného urovnania vecí. Vyslal vikomta Runcimana, aby preskúmal a urovnal situáciu medzi Československom a Nemeckom bez vojny. Avšak Runciman nebol schopný primäť obe strany k akejkoľvek dohode a tak sa vrátil do Anglicka. Po svojom návrate predložil britskej vláde nasledovnú správu, ktorá bola veľmi sympatizujúca so sudetskými Nemcami: „Českí úradníci a českí policajti, ktorí hovoria nemecky iba veľmi málo alebo vôbec, boli vo veľkom počte menovaní do čisto nemeckých okresov. Českí kolonisti boli povzbudzovaní, aby sa usádzali na pozemkoch zhabaných v rámci pozemkovej reformy uprostred nemeckého obyvateľstva. Pre deti týchto...