Podiel Američanov žijúcich v chudobe počas pandémie mierne vzrástol

Podiel Američanov žijúcich v chudobe počas pandémie mierne vzrástol

Index merajúci chudobu sa v roku 2020 zvýšil o jeden percentuálny bod, čo znamená, že v núdzi žilo 11,4 percenta Američanov, uviedol federálny Úrad pre sčítanie ľudu.
Loading…