Putin: Ruské laserové zbrane určia bojový potenciál armády na desaťročia

Putin: Ruské laserové zbrane určia bojový potenciál armády na desaťročia

Putin: Ruské laserové zbrane určia bojový potenciál armády na desaťročia

Putin: Ruské laserové zbrane určia bojový potenciál armády na desaťročia

Putin hovoril aj o ďalších nových laserových zbraniach vo vývoji, ktoré sa donedávna spomínali iba v science-fiction.
Loading…