Šach ako predmet boja proti rasizmu

Šach ako predmet boja proti rasizmu

Koronakrízovú vlnu na celom svete aktuálne strieda vlna boja o rasovú rovnosť.  Média každodenne informujú o ničení pomníkov „otrokárov“ USA. Jednotlivé kapitoly súčasnej rasovej krízy prezentovala ruská televízna stanica Vesti, ktorá stručne a jasne vysvetlila, prečo vznikol daný problém, kde […]

The post Šach ako predmet boja proti rasizmu appeared first on Zem&Vek.
Loading…