Sbohem Vikingové: Téměř polovina růstu švédské populace je již kvůli cizincům

Sbohem Vikingové: Téměř polovina růstu švédské populace je již kvůli cizincům

Švédsko je skandinávská země s téměř deseti miliony obyvatel. Přestože je Švédsko poměrně řídce obydleno, v urbanizovaných oblastech žije přibližně 85% obyvatelstva. Většina žije v pobřežních oblastech na jihu, kde je klima méně tvrdé. Potomci Vikingů opustili své pohanské tradice a obrátili se ke křesťanství. Národ se stal křesťanským ve 12. století a obrátil se…
Loading…