Spomienky na Socializmus 19 – Na letné dovolenky a prázdniny spomína Peter Zajac-Vanka

Spomienky na Socializmus 19 – Na letné dovolenky a prázdniny spomína Peter Zajac-Vanka12:00 – 14:00 (26.06.2017) – Na letné dovolenky a prázdniny spomína Peter Zajac-Vanka Žil, študoval som a pracoval za socialistického Československa.