Srbsko reagovalo na požadavek USA, aby se odvrátilo od Ruska

Srbsko reagovalo na požadavek USA, aby se odvrátilo od Ruska

Julie Achmedinová
26. 10. 2017         zdroj
Ministerstvo zahraničí USA neomaleně požadovalo od Srbska, aby přehodnotilo spolupráci s RF a aby se zaměřilo výhradně na sbližování se s EU. Asistent ministra zahraničí Spojených států pro euroasijské záležitosti Hoyta Brayan Yee vyzval Bělehrad, aby přestal balancovat mezi Západem a Ruskem. Také se vyslovil proti vyřízení výsad a imunit pro Rusko-srbské humanitární centrum v Niši.


Srbský ministr obrany A.Vulin ostře odsoudil toto prohlášení amerického diplomata. Podle něj „to je vážný akt nediplomatického a veřejného tlaku na Srbsko“.

„Nejsou to slova přítele, který respektuje Srbsko a jeho politiku. Jsem si jistý, že prezident A.Vučič bude schopen se s tímto tlakem vypořádat“, uzavřel ministr.

Poznamenal, že Bělehrad bude činit vlastní rozhodnutí s přihlédnutím k zájmům své země.

Ministerstvo zahraničí RF zase vyzvalo Washington, aby nevnucoval jiným státům „své nepřátelské ideologické stereotypy“, které podkopávají „základy mezinárodní stability a spolupráce na Balkánu a v Evropě“.

„Chceme připomenout, že USA nejsou členskou zemí EU. Proto nejsou v obraze, že mnoho členských států EU tvořivě a ve velkém rozsahu spolupracuje s Ruskem na základě vzájemné výhodnosti. A nikdo nesmí Bělehradu bránit, aby zastával stejné přístupy“, bylo řečeno na ministerstvu zahraničí RF.

 Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

Komentár Informačného a tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí Ruska v súvislosti s provokačnými vyhláseniami Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov
Zástupca námestníka ministra zahraničných vecí USA H. B. Yee si počas svojho pobytu v Belehrade v dňoch 23. – 24. októbra dovolil urobiť rad provokačných vyhlásení, ktorých cieľom je podkopať rusko-srbskú spoluprácu. Americký diplomat bezočivou formou požiadal Belehrad, aby prehodnotil vzťahy s Ruskom a sústredil sa výlučne na zbližovanie s Európskou úniou. Okrem toho Yee nemiestnymi emocionálnymi výrazmi kritizoval fakt, že Rusko-srbské humanitárne centrum v meste Niš požíva imunitu a privilégiá.

Chceli by sme pripomenúť, že USA nie sú členským štátom Európskej únie a z tohto dôvodu pravdepodobne nevedia, že mnohé štáty Európskej únie v širokom rozsahu plodne spolupracujú s Ruskom na vzájomne výhodnom základe. Nikto nesmie brániť Srbsku, aby vychádzajúc z národných záujmov postupovalo podobným spôsobom.

Čo sa týka Rusko-srbského humanitárneho centra, Američania sa tvária, že nevedia o pomoci, ktorú toto centrum už dlhé roky poskytuje Srbsku a iným štátom tohto regiónu, z ktorých niektoré dokonca sú členmi EÚ a NATO, pri prekonávaní následkov živelných pohrôm a technogénnych havárií, pri školení príslušných expertov atď. Okrem iného sa realizuje odmínovanie srbského územia, boli nájdené a zneškodnené tisícky výbušných predmetov, čo tu zostali z čias bombardovania zo strany NATO v roku 1999, počas ktorého bola masívne využívaná aj munícia s ochudobneným uránom.

Vyzývame amerických kolegov, aby nenanucovali iným svoje nepriateľské ideologizované stereotypy, ktoré podkopávajú základy medzinárodnej stability a spolupráce na Balkáne, ale aj v celej Európe.