Tým neznámých lékařů ze slovenské Detvy prohlašuje, že vakcína Pfizer obsahuje RNA šablonu na vývoj syntetického parazita, který prý roste po vstříknutí vakcinačního roztoku do lidského těla a de facto požírá červené krvinky! Slovenský server přinesl šokující snímky pořízené laboratorním mikroskopem, které zachycují růst parazita a marný boj fagocytů proti jeho rozvoji! Dokáže někdo tento objev replikovat a ověřit? Lékař snímky posoudil a z některých je opravdu zděšen, zachycují totiž obrazy odpovídající destrukci červených krvinek! Pokud tohle kromě mikrovlnky umí i vakcína, tak je to doslova genocida za bílého dne!

Tým neznámých lékařů ze slovenské Detvy prohlašuje, že vakcína Pfizer obsahuje RNA šablonu na vývoj syntetického parazita, který prý roste po vstříknutí vakcinačního roztoku do lidského těla a de facto požírá červené krvinky! Slovenský server přinesl šokující snímky pořízené laboratorním mikroskopem, které zachycují růst parazita a marný boj fagocytů proti jeho rozvoji! Dokáže někdo tento objev replikovat a ověřit? Lékař snímky posoudil a z některých je opravdu zděšen, zachycují totiž obrazy odpovídající destrukci červených krvinek! Pokud tohle kromě mikrovlnky umí i vakcína, tak je to doslova genocida za bílého dne!

Tým neznámých lékařů ze slovenské Detvy prohlašuje, že vakcína Pfizer obsahuje RNA šablonu na vývoj syntetického parazita, který prý roste po vstříknutí vakcinačního roztoku do lidského těla a de facto požírá červené krvinky! Slovenský server přinesl šokující snímky pořízené laboratorním mikroskopem, které zachycují růst parazita a marný boj fagocytů proti jeho rozvoji! Dokáže někdo tento objev replikovat a ověřit? Lékař snímky posoudil a z některých je opravdu zděšen, zachycují totiž obrazy odpovídající destrukci červených krvinek! Pokud tohle kromě mikrovlnky umí i vakcína, tak je to doslova genocida za bílého dne!

Slovenský alternativní server Qanon.sk včera v neděli přinesl naprosto šokující a výbušný článek [1], který doslova otřásl celou naší redakcí. Podle článku skupina slovenských lékařů z Detvy provedla pokus, kdy pod mikroskopem smíchala blíže neurčenou šarži vakcíny Pfizer Comirnaty 500 s lidskou krví. Následně prý sledovali, jak se vakcína ve vztahu k lidské krvi začne chovat. Vakcína prý nejprve rozbije určitý objem červených krvinek a začne z nich vysávat hemoglobin. V tomto extrahovaném hemoglobinu se nachází fagocyty, tedy poslední linie imunitní obrany člověka.

Jenže po několika chvílích se za pomoci hemoglobinu a vakcíny začne před zraky lékařů pod mikroskopem odehrávat naprostý horor. Zřejmě šablona mRNA začne kódovat tělo syntetického parazita, podle nálezu lékařů z Detvy prý jde o grafenového parazita, který dorůstá opravdu pozoruhodné délky. Server Qanon.sk z pochopitelných důvodů neuvádí jména lékařů z Detvy, protože by to asi byl konec jejich kariéry, ovšem naše redakce k tomuto musí zaujmout opatrný, ale otevřený postoj.

Vakcína Pfizer. Ilustrační foto

Především na snímcích a v samotném článku chybí některé dodatečné informace, jako např. číslo šarže vakcíny, snímek lahvičky, obrazová dokumentace aplikování vakcíny do krevního vzorku, chybí i video záběry, které by validovaly a podpořily zjištěné závěry a uváděná tvrzení. Na Aeronetu pravidelně přinášíme články o vakcínách a jejích složení, přinesli jsme i články o morgellonech [2], o grafenu [3], hlísticích [4] a podobných organických i syntetických parazitech, ale pokaždé jsme článek zdrojovali odkazy na vědecké studie, případně jsme zavěsili natočená videa samotných pokusů.

Článek na Qanon je rovněž zdrojovaný, ale bohužel ne exaktně v té oblasti, která pro takový článek je klíčová, tedy zdrojem videa zachycujícím samotný experiment, anebo alespoň fotografiemi zachycujícími exaktně jednotlivé kroky a fáze experimentu. Na straně druhé ale nelze tyto informace šmahem odmítnout jako hoax, a proto jsme článek a fotografie předali našemu kolegovi, lékaři.

Vybuchlé a roztrhané červené krvinky jako po vystavení mikrovlnnému ohřevu, ionizujícímu záření, radiaci anebo viru Ebola či Marburg. Lékař zhodnotil fotografie a je v šoku

Podle jeho názoru je těžké posoudit, jestli fotografie zachycují reakci krve s vakcínou, anebo reakci krve na mikrovlnný ohřev, protože minimálně dva obrázky (č. 5 a 6) v článku podle jeho názoru zachycují explodované a roztrhané červené krvinky a koagulovaný hemoglobin.  Něco takového je podle našeho kolegy možné vidět u tkání vystavených mikrovlnnému záření, enormnímu vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli či silnému ionizujícímu záření.

V článku se uvádí, že parazit de facto vysává červené krvinky, čili rozbíjí jejich obaly. Toto tvrzení je podle našeho lékaře nejvýbušnější a je nezbytné ho okamžitě potvrdit, natočit na video pod mikroskopem, potvrdit tuto tezi, protože jinak se jedná o nebezpečné tvrzení, které by v lékařské obci opravdu mohlo vyvolat paniku. Rozbíjení a praskání krevních buněk se projevuje u radiační nemoci, objevuje se i u osob trpících leukémií, tam ovšem dochází podle lékaře k poruše krvinek geneticky poruchou krvetvorby, ne v důsledku přítomnosti parazita.

Bill Gates a jeho nepochopitelný škleb při prezentaci vakcín pro Afriku

Napadání červených krvinek je známé pouze u dvou virů, jedním je Ebola a druhým je virus Marburg. Oba viry způsobují hemoragické horečky a krvácení. Rozpad krevních buněk je k vidění i u obětí nervově-paralytických látek, např. Sarin nebo látka VX, kdy červené krvinky v reakci na toxin praskají a pod mikroskopem se objevují podobné obrazy jako na několika snímcích z článku Qanon.sk. Náš kolega lékař proto vyzývá, aby lékaři z oboru hematologie provedli replikaci pokusu a vše zdokumentovali, nejlépe na video, včetně zjištění šarže vakcíny.

Lékaři z Detvy by měli svůj pokus lépe zdokumentovat, protože předkládaná tvrzení úplně mění situaci a jsou extrémně výbušná. Dosud v USA i v Evropě na alternativě, s odkazy na vědecké studie, se operuje s teorií, že grafen je ve vakcínách jako iritátor pro vyprovokování imunitního systému a pro zajištění magnetizace lidského těla. Pro to existují i opěrné vědecké studie. Ovšem tvrzení, že vakcíny mají ve svých mRNA šablonách nebo v roztoku zakódovaného syntetického parazita, to je naprostá bomba, pokud se to ovšem podaří zdokladovat. Buď tedy odkazem na studii, anebo dobře zdokumentovaným pokusem v laboratoři.

Pokud nějaká jiná laboratoř nezávislé poznatky pokusu ověří, potom to bude znamenat, že čelíme enslaverizaci (zotročení) celé lidské rasy s cílem jejího ovládání

Dovolíme si proto slovenský článek ocitovat úplně celý, a to bez jakéhokoliv našeho stanoviska k jeho obsahu, protože k tomu zatím chybí ve studii předložené a zachycené důkazy, které by jednoznačně potvrdily výroky v popiscích u obrázků. Přeložili jsme však text do češtiny, a to bez jakýchkoliv úprav. Naše redakce se k tvrzením v článku staví rezervovaně, protože chybí takové zásadní podklady a údaje o laboratorním pokusu, jako především je informace o šarži Pfizeru, se kterou bylo v pokusu pracováno, a chybí i obrazový materiál zachycující samotný postup při pokusu.

Albert Bourla, ředitel Pfizeru

Přesto však uváděná tvrzení jsou natolik výbušná, že pokud by to měla být vážně pravda a beze zbytku, potom jsme svědky de facto válečného útoku na 5. prioritě na úrovni exopolitiky s cílem naší enslaverizace, tedy zotročení, protože tyto syntetické parazitické struktury se budou snažit ovládnout lidský mozek a lidské myšlení, tedy ovládnout neuronovou síť mozku. Potom by to znamenalo, že proto vlády tak tlačí na proočkování všech a všeho, dokonce i psů a dalších zvířat, aby všechny potenciálně a někomu nebezpečné osoby či zvířata šlo prostě hromadně ovládat, moderovat, uklidňovat a přinejhorším prostě vypnout na místě tak, že jedinci zkolabují jako otočením knoflíku, přímo na místě. Níže přinášíme zmíněný slovenský článek.

Tým lékařů z Detvy analyzoval v této práci vakcíny od firmy Pfizer používané na Slovensku do srpna 2021

Jako lékaři jsme se ještě nesetkali s takovou arogancí k lidskému životu a ignoraci Božích zákonů, jak sami uvidíte v předkládané studii. Už předem žádáme všechny příslušné orgány na Slovensku a také v zahraničí, aby takovou analýzu provedly ve svých vědeckých ústavech a informovaly veřejnost. Pro posouzení naší práce stačí klasický mikroskop, kapka krve a kapka vakcíny. Nespotřebované vakcíny se v očkovacích centrech běžně svého času vyhazovaly do odpadu.

Na obr. č. 1 níže je nátěr vakcíny na sklíčku. Vakcína při 150-násobném zvětšení obsahovala pouze viditelné kuličky vakcinačního gelu a nebyly patrné žádné jiné partikule. Byla to úplně mrtvá tekutina. Bez jakéhokoliv potenciálu.

Na obr. 2 níže je fotografie, kde se 30 min. po přidání 3 kapek slin a jedné kapky vakcíny začaly tvořit vločky oxidu grafenu. Vzorek nevykazoval téměř žádnou další aktivitu.

obr. 3 Situace se dramaticky začne měnit po smíchání kapky krve a vakcíny, na obrázku níže. Grafen – jeho dvourozměrné partikule jsou ostřejší o desítky řádů jako břitva – poškodí, doslova rozřežou erytrocyty a začnou z nich (červených krvinek) extrahovat hemoglobin. Dochází k postupnému zmasakrování červených krvinek, které se slepí – ztratí potenciál nosit kyslík a vytvářejí sraženiny. Postupně ztrácejí aktivitu a ve značné míře odumírají. Ke grafenu a jeho toxických účincích viz. odkazy.

obr. 4 Na obrázku níže je vidět detail jedné bubliny vakcinačního gelu, kde se vlevo nacházejí zničené erytrocyty, uprostřed se vznáší hemoglobin a vpravo je ohraničený okraj bubliny.

obr. 5. a 6 V tomto extrahovaném hemoglobinu, na dvou spojených obrázcích níže, se postupně během pár minut začne vytvářet něco na první pohled velmi podobného lidskému mozku a neuronům – grafenová síť. V bílých strukturách si všimněte něčeho, co se velmi podobá na vajíčka. Jsou to makrofágy – poslední linie obrany organismu, postupně rostly a zvětšovaly se.

Obr. 7 a 8 Na těchto spojených obrázcích níže vidíme narůstající hrotovou strukturu. Ta se svým růstem zapíchne do tkáně. Jsou to grafenové mnohotvary, na kterých se v tkáních přidržují spike proteiny, tj. toxické proteiny způsobující těžkou otravu organismu. Jejich produkce začne až vstupem očkovacích látek mRNA do lidské buňky. V našem pokusu se množily v bílých krvinkách.

obr. 9 Tento obrázek níže byl pro nás šokem. Cca. po 90 minutách se začal v čirém roztoku vytvářet takovýto parazit. Cca. do hodiny byl kompletně zformován. Jeho růstový potenciál je obrovský. Dobře si všimněte těch vláken, která vycházejí z těla parazita. Rychlost jejich růstu je enormní. Může to být i několik cm za hodinu. Parazit dokáže z roztoku nasávat ke svým strukturám červené krvinky. Ty se po přichycení na tato vlákna začnou smršťovat a měnit na střapaté erytrocyty, viz. další obr. 10.

obr. 10 To je jasná známka působení parazita. Na obrázku níže parazit doslova vysává červené krvinky. Všimněte si krvinky bez krevního barviva. V těle parazita byl uložen hemoglobin. Tam se dostane přes ty vlákna. Tento parazit je uměle vytvořený z grafenu.

Grafenový krystal – mnohotvárně se chová obdobně jako feritin. Dokáže na sebe navázat několik miliard atomů železa, které učiní daný krystal i např. elektromagneticky senzitivním. Z části fabrikovaných spike proteinů se koexistencí na grafenových deskách stanou magnetoproteíny, které v sobě obsahují feritin, ve kterém je cca 5000 atomů železa. Spike magneto proteiny putují celým tělem a např. v mozku dokáží na základě radiového signálu ovládat nervové buňky a procesy v mozku. (viz studie v linku).

V mikroskopu je krásně vidět, jak parazit nasává z roztoku červené krvinky, vysaje hemoglobin a jak rychle rostou jeho výběžky. Je třeba si uvědomit, že toto celé jsme pozorovali na podložním sklíčku. Tyto procesy musí za optimálních podmínek v lidském těle probíhat řádově rychleji než na sklíčku s omezeným prostorem, mrtvými červenými krvinkami a nízkou teplotou Tento parazit se nenachází ve vakcíně v aktivním stavu. Vytvoří se až v organismu do několika desítek minut na základě vnesené informace z vakcíny (pozn. redakce AEN: informace z mRNA šablony?).

obr. 11 Krásný obrázek parazita po zahřátí na obrázku níže – po odplavení hemoglobinu a odstoupení mrtvých červených krvinek.

Závěr – shrnutí. Celá tato vakcína je určena na totální ovládnutí a zničení naší civilizace. Fašistickým (pozn. slovenským) Zákonem o hospodářské mobilizaci chtějí satanisté okrást oslabené a vylekané občany o majetek. Satanisté touží připravit lidi o všechno. Upozorňujeme starosty a primátory, ať se nedají zneužít na takové satanistické orgie. Jako lékaři jsme se dosud ve své praxi nesetkali s takovou arogancí moci, ignorancí lidského života a proti-člověčenství projektovaného látkou, jakou je vakcína proti covidu.

Vyzýváme kompetentní, aby okamžitě zveřejnili patologické nálezy občanů zemřelých po očkováních na covid. Nejhorší nálezy jsou u těch, kteří měli dříve protilátky proti covidu. Naši patologové říkají, že s takovým svinstvem se dosud nesetkali. To, jak jsou prorostlé orgány těchto zemřelých, je hrozné …

V Detve 29.8.2021 na věčnou paměť našich předků, kteří se za naši svobodu se zbraní v ruce povstali proti fašistické sebrance.

Zdroje a citace:

Toxicita nanočástic z rodiny grafenu: obecný přehled původu a mechanismů

Detekce oxidu grafenu ve vakcíně společnosti Pfizer – BioNTech COVID-19, zdroj 2

Biohazard Potential of Graphene Quantum Dots

Zkoumání toxických účinků grafenových nanopórů na buňky rakoviny plic a biologické tkáně

MAGNETO PROTEIN: GENETIC ENGINEERING FOR BRAIN REGULATION AND MANAGEMENT

Geneticky upravený “MAGNETO” PROTEIN OVLÁDÁ MOZEK A CHOVÁNÍ

Geneticky upravený protein “Magneto” dálkově ovládá mozek a chování

Toxicita a transformace oxidu grafenu a redukovaného oxidu grafenu v bakteriálních biofilmech

MAGNETOGENETIKA SPOLUFINANCOVANÁ DARPA

Falešné vzpomínky implantované do mozku spících myší

Magnetoprotein

Mikropláty grafenu vstupují do buněk spontánním průnikem membránou

Grafén ve vodném prostředí: adsorpce, disperze, toxicita a transformace

Poznání hemotoxicity grafenových nanomateriálů prostřednictvím jejich interakcí s krevními proteiny a buňkami

Anizotropie a proudové řízení magnetizace v heterostrukturách SrRuO3/SrTiO3 pro spinové memristory

Zdroj: QAnon.sk [5]. Přeloženo ze slovenštiny.

Z výše uvedeného citovaného článku a laboratorního nálezu je možné odvodit mnoho poznatků, bohužel zatím jen ve spekulativní rovině, protože mnohé tyto poznatky již známe z jiných zdrojů, a nejsou pro nás nijak překvapující a ani nové, ovšem mechanika výroby parazita z vakcíny, tedy evidentně z její mRNA šablony, je naprosto šokující tvrzení, které opravdu musí být někým potvrzeno, replikováno, protože to by znamenalo de facto válečný stav.

Grafenová invaze na ovládnutí lidstva?

Na základě těchto poznatků by bylo možné potom spatřovat očkovací kampaně jako genocidu nás ze strany někoho, kdo disponuje technologií syntetických parazitů z grafenu. A tyto grafenové kompozity s animací, protože o živosti nemůže být ani řeči u grafenu, potom půjde dopravovat do lidského mozku. Syntetický kompozit se prostě bude moci do mozku sám přesunout. A protože už víme, že Ivermectin rozkládá a oxiduje grafen, tak to vlastně do sebe zapadá, proč nepřítel tak moc usiluje o zákaz Ivermectinu všude, kde to jde. V lékárnách, v nemocnicích, v online obchodech.

Agentura pro vojenský pokročilý výzkum americké armády – DARPA

Grafenové konstrukce a animované nano-skelety byly součástí programů americké vojenské výzkumné organizace DARPA a když si začnete vše skládat dohromady, vyjde vám děsivý obraz de facto invaze. Studenti policejní školy v Sokolově na konci školního roku popadali na zem jako stisknutím knoflíku. Přinesli jsme o tom články [6][7][8]. Nikdo nic nevyšetřil, ticho po pěšině.

A když si to spojíme s tímto článkem ze Slovenska, najednou se to doslova samo nabízí, jako dokonalá skládačka. Naše redakce tímto vyzývá soukromé a nezávislé laboratoře, aby slovenský laboratorní pokus zopakovaly a veřejně publikovaly dokumentaci, snímky a videa. Jakým způsobem reaguje (nejen) vakcína Pfizer po vstříknutí pod kůži s lidskou krví by na vlastní oči chtěli vidět určitě všichni lidé, aby si mohli udělat vlastní informovaný souhlas o tom, co vlastně vakcína v krvi začne provádět.

-VK-

Šéfredaktor AE News
Loading…