Usvedčí Gábora Grendela a Daniela Lipšica zo spáchania trestného činu novinárka Monika Tódová?

Usvedčí Gábora Grendela a Daniela Lipšica zo spáchania trestného činu novinárka Monika Tódová?

Milí čitatelia, je to k pobaveniu sa! V júli 2014 napísal Grendelom a Lipšicom nenávidený bloger Adam Kemény veľmi zaujímavý článok s názvom “Grendel usvedčil Lipšica, že mal aféru s Miadokovou“, z ktorého vyplynulo, že Daniel Lipšic mal v minulosti mimomanželský pomer (a keby len jeden). V prípade Grendela ide o “podržtašku” Lipšica. Čiže Lipšicovi priťažil jeden z jeho najbližších spolupracovníkov.

Predpokladám, že nikto nebude vyvracať fakt, že v prípade novinárky Denníka N – Moniky Tódovej – ide zas o veľmi blízku spolupracovníčku Daniela Lipšica a Gábora Grendela. A paradoxné je, že práve táto novinárka nám “pomohla” získať ďalší dôkaz o tom, že Lipšic v spolupáchateľstve s Grendelom spáchali v roku 2012 trestný čin.

Monika Tódová

Stručná genéza

Dňa 3. apríla 2012 v raňajších hodinách zvolal na pokyn Daniela Lipšica (v tom čase odchádzajúci minister vnútra) Gábor Grendel (v tom čase riaditeľ Komunikačného odboru Ministerstva vnútra) tlačovú konferenciu, ktorej hlavnou témou malo byť prezentovanie výsledkov 2. kontroly v Privatbanke patriacej pod finančnú skupinu PENTA. Oficiálnej časti predchádzala tzv. “offrecord” časť, počas ktorej poskytli Lipšic a Grendel vybraným novinárom dokument z vyšetrovacieho spisu – “Oboznámenie s kontrolnými zisteniami”. Čím sa dopustili trestného činu zneužívania právomocí verejného činiteľa v súbehu s trestným činom ohrozovania obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Okrem toho išlo aj o zločin poškodzovania cudzích práv. Podotýkame, že v tom čase bol Lipšic obidvoma nohami na odchode z Ministerstva vnútra a jednou nohou na odchode z KDH, takže pozitívnu “reklamu” potreboval ako soľ. Na tlačovke bola prítomná aj novinárka SME Monika Tódová, ktorej článok vyšiel v SME už o 10:49 (3. apríla 2012) pod názvom “Lipšic na záver hrozí banke Penty, vraj kryla Kočnera”.

Daniel Lipšic

Marian Kočner (keďže únik informácií z vyšetrovacieho spisu sa dotýkal aj jeho) v tejto súvislosti v apríli 2012 podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, začalo vyšetrovanie. Lipšic sa z toho “vyklamal”, kým voči Grendelovi dňa 13. februára 2020 prokurátorka Krajskej prokuratúry Bratislava podala obžalobu na Okresný súd Bratislava I pre zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Pritom prokuratúra jasne odmietla interpretáciu Gábora Grendela, ktorý dokáže argumentovať len tým, že obžaloba bola postavená iba na výpovedi bývalej novinárky Martiny Ruttkayovej. Napriek tomu, koncom februára 2020 Krajská prokuratúra Bratislava vzala obžalobu naspäť s tým, že musí preveriť vierohodnosť svedkov aj v kontexte s listinnými dôkazmi. Aké boli reálne dôvody a čo sa deje s kauzou v súčasnosti nevieme, pri dnešnej koalícii však neprekvapí nič.

Gábor Grendel s poslankyňou OĽaNO Annou Andrejuvovou

 

V prípade dôkazovej núdze pomôže novinárka Monika

Nepoznáme obsah spisu v predmetnej kauze, ale niečo by sme k nemu pridať vedeli. A pomohla nám v tom práve Monika Tódová. Pri skúmaní archívu jej emailového konta (tzv. “takeout”) zemlova@gmail.com (Žemlová je jej priezvisko za slobodna), ktorý nám sprístupnil anonymný hacker, boli objavené dve emailové správy, ktoré si dňa 11.01.2013 o 14:46 preposlala z emailovej adresy zemlova@gmail.com na adresu monika.todova@sme.sk. Nevieme prečo si to preposielala, ale to je nepodstatné. Emaily neobsahujú žiadny text, len prílohy v podobe fotiek. Po otvorení príloh je jasne vidno, že ide o závery z kontroly v Privatbanke,ktorú realizovala Spravodajská jednotka finančnej polície.

EMAIL 1

 

EMAIL 2

Takže už vieme, že Monika Tódová disponovala dokumentmi, ktorými disponovať nemohla (ako aj viacerí iní novinári). Vieme, že informácie z dokumentu uviedla vo vyššie spomínanom článku, ktorý vyšiel 3. apríla 2012 o 10:49. Čas je dôležitý, nakoľko Lipšic sa na oficiálnej tlačovej konferencii postavil pred novinárov o 10:43 (viď záznam na TA3:     https://www.ta3.com/clanok/12419/tb-daniela-lipsica-o-druhej-kontrole-v-privatbanke.html). Ak berieme do úvahy Lipšicovu typickú črtu rozprávať veľa a o ničom, tak je samozrejmé, že za 6 minút Monika Tódová napísať článok tak, aby mohol byť aj vydaný, určite nemohla stihnúť. Je zaujímavé, že počas tlačovej konferencie Monika Tódová nepoložila ani jednu otázku. Že by mala všetky odpovede už pred jej začiatkom? Len pripomíname, že oficiálnej tlačovej konferencii predchádzalo “offrecord” stretnutie Daniela Lipšica a Gábora Grendela s vybranými novinármi.

Poďme ďalej a pozrime sa na samotné prílohy emailov, nie z hľadiska obsahu, ale z hľadiska vlastností a metadát. Na internete je kopec rôznych programov, ktoré ponúkajú možnosti extrahovať metadáta z fotiek. Použili sme jeden z nich a tu je výsledok.

Metadáta z prílohy č. 1

Za najdôležitejšiu považujeme označenú časť. Z nej vyplýva, že fotka bola urobená prostredníctvom zariadenia iPhone 4 dňa 3.4.2012 o 09:23. Zariadenie iPhone 4 v tom čase používala Monika Tódová, vieme to preukázať metadátami ďalších fotiek (vrátane selfie), ktoré obsahuje archív jej emailového účtu zemlova@gmail.com. Emailový účet zemlova@gmail.com je využívaný aj ako APPLE ID – možné overiť na stránke www.icloud.com.

Ďalším zaujímavým faktom, je čas, kedy boli spravené fotky. O 09:23 (3. apríla 2020) sa Monika Tódová nachádzala na “offrecord” stretnutí Lipšica a Grendela s vybranými novinármi.

Čo sa udialo?

Po vyššie uvedenom je to jednoduché opísať. Pokiaľ vychádzame z faktov, Monika Tódová si dňa 3. apríla 2020 o 09:23 urobila fotky z materiálov, ku ktorým nemala mať prístup nielen ona, ale ani Lipšic s Grendelom, keďže nie sú orgánom činným v trestnom konaní. V predmetnom čase sa nachádzala na “offrecord” stretnutí Lipšica a Grendela s novinármi. Ťažko si predstaviť, že by na stretnutie s novinármi prišiel vyšetrovateľ, ktorý by za prítomnosti ministra vnútra a riaditeľa Komunikačného odboru predložil novinárom vyššie uvedené dokumenty, čím by sa vedome pred svedkami dopustil porušenia zákona.

Taktiež nepredpokladáme, že dané dokumenty doniesol na stretnutie niekto z novinárov. Takže ostáva jedine možnosť, že novinárom poskytli materiály Lipšic s Grendelom. A je úplne jedno, kto z nich to bol. Neveríme totiž, že by Grendel si mohol dovoliť len tak prísť za vyšetrovateľom a požiadať ho o to, aby mu poskytol materiál zo vyšetrovacieho spisu (pre účel poskytnutia ho novinárom). Je samozrejmé, že Lipšic o tom minimálne vedel a schvaľoval to. Takže páchateľom trestného činu je aj Lipšic aj Grendel. A páchateľkou trestného činu môže byť aj Monika Tódová. Nepoznáme síce obsah jej výpovede pred vyšetrovateľom v danej veci, vieme však, že na výsluchu bola. A ak na ňom uviedla čokoľvek iné, než je uvedené v tomto článku, tak sa dopustila trestného činu marenia vyšetrovania a krivej výpovede.

 

Záver

Predpokladáme reakcie, že sa zastávame Kočnera, či Penty. V žiadnom prípade. Len dôrazne upozorňujeme, že okrem iných, tu máme podpredsedu parlamentu a zároveň predsedu Výboru pre kontrolu SIS Gábora Grendela a kandidáta na funkciu Špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ktorí nielenže neváhajú ohýbať spravodlivosť podľa toho, ako im to vyhovuje, ale dokonca sa vedome dopúšťajú trestných činov. Toto v skutočnosti neexistuje nikde v zahraničí, že za Špeciálneho prokurátora kandiduje človek, ktorý nielenže zabil iného človeka, ale aj sa vedome dopustil ďalšieho trestného činu. Pri tomto všetkom, sa skutočne nemôžeme čudovať, že vládne rezorty (naprieč celou koalíciou) obsluhuje mafiánska firma. A máme tu novinárku, ktorá nielenže sama priznáva, že “oje..va slovenský štát“, ale neváha sa dopúšťať aj trestných činov a takým spôsobom kryť “svojich ľudí”.

 

PREHLÁSENIE

V PRÍPADE POŽIADAVKY PROKURATÚRY ČI SÚDU SME OCHOTNÍ POSKYTNÚŤ NA SKÚMANIE OBIDVA EXTRAHOVANÉ EMAILY MONIKY TÓDOVEJ, VRÁTANE PRÍLOH. ROVNAKO V PRÍPADE POTREBY SPRÍSTUPNÍME ARCHÍV (TAKEOUT) EMAILOVÉHO ÚČTU ZEMLOVA@GMAIL.COM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Loading…