VIDEO: Záhadná nemoc v USA způsobuje dušnost, mdloby, bolesti hlavy a ztráty vědomí v budovách a objektech škol, kde byla nainstalována 60 GHz bezdrátová pojítka WiGig pro budoucí indoor-outdoor propojení na 5G sítě! Americká FCC veřejně přiznala a publikovala dokument, který odhaluje fyzikální vlastnost elektromagnetického vlnění na 60 GHz, které je pohlcováno molekulami kyslíku! Objev pochází z amerického vojenského výzkumu DARPA pod kódovým označením Projekt Bizarre, který hledal frekvenční zbraň hromadného ničení na zabíjení milionů lidí pomocí frekvence, která v lidských tělech povede k rozkmitání molekul kyslíku v lidské krvi a k indukci hypoxie! V dosahu frekvence se molekuly kyslíku v krvi lidí rozkmitají jako v mikrovlnce, nastává krevní hypoxie a člověk se začíná pomalu dusit!

VIDEO: Záhadná nemoc v USA způsobuje dušnost, mdloby, bolesti hlavy a ztráty vědomí v budovách a objektech škol, kde byla nainstalována 60 GHz bezdrátová pojítka WiGig pro budoucí indoor-outdoor propojení na 5G sítě! Americká FCC veřejně přiznala a publikovala dokument, který odhaluje fyzikální vlastnost elektromagnetického vlnění na 60 GHz, které je pohlcováno molekulami kyslíku! Objev pochází z amerického vojenského výzkumu DARPA pod kódovým označením Projekt Bizarre, který hledal frekvenční zbraň hromadného ničení na zabíjení milionů lidí pomocí frekvence, která v lidských tělech povede k rozkmitání molekul kyslíku v lidské krvi a k indukci hypoxie! V dosahu frekvence se molekuly kyslíku v krvi lidí rozkmitají jako v mikrovlnce, nastává krevní hypoxie a člověk se začíná pomalu dusit!

VIDEO: Záhadná nemoc v USA způsobuje dušnost, mdloby, bolesti hlavy a ztráty vědomí v budovách a objektech škol, kde byla nainstalována 60 GHz bezdrátová pojítka WiGig pro budoucí indoor-outdoor propojení na 5G sítě! Americká FCC veřejně přiznala a publikovala dokument, který odhaluje fyzikální vlastnost elektromagnetického vlnění na 60 GHz, které je pohlcováno molekulami kyslíku! Objev pochází z amerického vojenského výzkumu DARPA pod kódovým označením Projekt Bizarre, který hledal frekvenční zbraň hromadného ničení na zabíjení milionů lidí pomocí frekvence, která v lidských tělech povede k rozkmitání molekul kyslíku v lidské krvi a k indukci hypoxie! V dosahu frekvence se molekuly kyslíku v krvi lidí rozkmitají jako v mikrovlnce, nastává krevní hypoxie a člověk se začíná pomalu dusit!

Všichni si určitě pamatujete, jak v lednu a únoru tohoto roku začala z čínského Wuhanu přicházet videa, která zachycovala děsivé záběry lidí, jak stojí na ulici nebo v metru, ale najednou se skácí a padnou k zemi, přičemž předtím se nezdálo, že by kašlali, že by se dusili, že by nějak byli nemocní. Tyto záběry vyděsily opravdu mnoho lidí, protože něco takového se normálně nevidí a je nutné zdůraznit, že tyto záběry se, kromě Číny, už nikde jinde ve světě v souvislosti s koronavirem neobjevily. Jenže, málokdo v Evropě věděl a tušil, že tyto děsivé zážitky padajících lidí se už objevily před skoro 3 roky, a to nikoliv v Číně, ale v USA ve školách. Americká média přinesla v roce 2017 sérii reportáží o záhadné nemoci, která propukla na škole v Texasu. Po nástupu školáků do školy v Arlingtonu ten rok na podzim totiž došlo k několika děsivým událostem.

Nichols Junior High School v Arlingtonu

V texaské škole Nichols Junior High School ve městě Arlington došlo ve sborovně ke kolektivnímu omámení a téměř omdlení několika pedagogů a škola byla evakuována pro podezření na únik nějaké jedovaté látky do ovzduší [1]. Jenže následné šetření a měření žádnou toxickou látku nezjistilo ve vzduchu, nebyly zjištěny ani spóry nebo plísně, prostě nic. Jenže, situace se nezlepšila a studenti začali hlásit pocity nevolnosti, bolesti hlav a určitá část studentů se začala dusit, že nemohou dýchat. Rodiče znovu zalarmovali hygienu a bezpečnostní složky, stejně tak si stěžovalo 60 učitelů školy a nakonec došlo k odvolání ředitele školy. Záhada se ale nevysvětlila a situace došla tak daleko, že některým studentům a učitelům bylo ve škole tak špatně, tak těžko se jim dýchalo, že začali odmítat do školy chodit. Ředitel byl totiž podle slov učitelů jediný, který se učitelů a studentů zastával v celé věci záhadné nemoci před zástupci radnice a zřizovateli školy. A ti ho namísto uznání odvolali.

VIDEO: Učitelé začali omdlévat, školáci lapají po dechu, jakmile se vzdálí od školy, příznaky ustupují, až s určitou vzdáleností od školy úplně vymizí

Během školních prázdnin v létě 2017 došlo v mnoha školách v USA ke sponzorovanému upgradu školních bezdrátových sítí a k nainstalování v té době ještě experimentálních bezdrátových sítí WiGig, které operují na frekvenci 60 GHz a mají se stát nástupcem dnešních WiFi sítí. Technologie WiGig má být vnitřním protipólem externích 5G sítí a má s nimi být plně kompatibilní. V této kauze záhadné nemoci je podle americké alternativy hlavním podezřelým právě technologie WiGig. Existuje pro to hned několik indicií.

Ve zmíněné škole v Texasu se začal tento fenomén a záhadná nemoc objevovat v září 2017 s počátkem školního roku. Předtím nikdo problémy neměl. V okolí nebyla zahájena žádní těžba břidlicového plynu, že by třeba do budovy školy unikal plyn, což by ale okamžitě bylo zjistitelné a detekovatelné, ale testy vzduchu žádnou kontaminaci neodhalili. V reportáži americké televize dokonce zaznělo, že několik učitelů bylo diagnostikováno lékaři s respiračním poškozením. Nikde tedy nebyl naměřen únik plynu, toxické látky, ani spór nebo plísní. Proč tedy s počátkem nového školního roku se učitelé a školáci začali dusit a omdlévat?Vysvětlení je jednoduché a přitom opravdu děsivé. Reportáž americké televize zmínila, že Nichols Junior High School v Arlingtonu je školou pro školáky ze sociálně slabých rodin, jedná se tedy o děti nezaměstnaných, černochů a hispánců. Tyto školy se označují jako “Title 1” školy s odkazem na federální zákon o veřejném školství, kde školy zřízené podle článku 1 (Title 1) mají speciální finanční úlevy a rovněž kompenzační programy pro studenty ze slabých sociálních poměrů.

Jinými slovy, na americké alternativě panuje přesvědčení, že Nichols Junior High School v Arlingtonu se stala testovací laboratoří pro americkou DARPA, která chce na “deplorables”, tedy postradatelných a chudých dětech černochů a Hispánců, otestovat účinky 60 GHz elektromagnetického vlnění emitovaného WiGig bezdrátovými pojítky ve škole. Popisované příznaky v reportáži americké televize jsou naprosto příznačné. Učitel popisuje, jak se mu postupně začíná najednou dělat špatně, když se blíží ke škole. Není ještě v budově, teprve se k ní blíží a už cítí projevy svého těla, je mu zle  postupně to graduje, jak se přibližuje.

Tajný armádní výzkum DARPA z konce 60. let mě najít prostředek dokonalé frekvenční zbraně. V rámci Projektu Bizarre se to podařilo

Tohle je typický projev vysokofrekvenčního vlnění. Abychom pochopili, o co se jedná, musíme si nejprve vysvětlit vliv elektromagnetického vlnění na molekuly látek. Každá molekula je za určitých okolností ovlivnitelná pomocí elektromagnetických vln. Koncem 60. let minulého století prováděla americká armádní instituce DARPA (tehdy označovaná krátce ARPA), tedy Defense Advanced Research Projects Agency, v překladu Agentura pokročilých výzkumných projektů obrany, převratný výzkum v oblasti elektromagnetického vlnění. Program měl název “Projekt Bizarre” a zahrnoval studium vlivu jednotlivých frekvencí na lidské tkáně, organismy, molekuly atd. Projektem se v roce 2008 dokonce zabývala i vyšetřovací komise OSN, která zkoumala tzv. elektromagnetický terorismus [2].

Z tohoto výzkumu radiofrekvenčních zbraní vyšel poznatek, jak se chová elektromagnetické vlnění 60 GHz na organismech a mozcích primátů. Pokud má vysílač tuto frekvenci, potom se začne dít zvláštní věc. Na frekvenci 60 GHz je totiž elektromagnetické vlnění doslova “požíráno” molekulami kyslíku a dochází k mohutnému útlumu a zkrácení dosahu vlnění. Molekuly kyslíku pohlcují toto vlnění a přeměňují jej na teplo. Vlnění způsobuje polarizace molekul kyslíku, laicky tedy řečeno “kmitání”, což vede ke změně biologické reakce s krví. Polarizovaný kyslík se nedokáže navázat na krevní buňku v krvi, protože 60 GHz vlnění způsobuje rotaci molekuly a její kmitání ve fázi s elektromagnetickým vlněním 60 GHz. Frekvenční útlum je biochemicky způsoben právě touto interakci s molekulami kyslíku, kdy se energie elektromagentického vlnění přemění na teplo spotřebované při pohlcení a rozkmitáním molekul kyslíku v krvi.

Americký regulátor FCC publikoval dokument a stanovisko k sítím WiGig, kde potvrzuje objev DARPA, že frekvenci 60 GHz pohlcují a utlumují molekuly kyslíku

Americký federální regulační úřad pro komunikace publikoval na svém webu dokument [3], který tento objev DARPA potvrzuje, že tuto frekvenci používají špionážní satelity pro komunikaci ve vesmíru mezi sebou, protože tam není kyslík a nedochází k útlumu, ale odposlech ze Země není možný, protože vlnění je při vstupu do kyslíkaté atmosféry ihned utlumeno po několika stovkách metrů v atmosféře. Dokument uvádí, že díky této vlastnosti bude 60 GHz frekvence široce používána pro směrové antény a přenosy dat vysokými rychlostmi na krátkou vzdálenost. Výhodou je podle FCC i to, že díky mohutnému útlumu s druhou mocninou vzdálenosti bude možné použít 60 GHz vysílače vysílající na stejné frekvenci v jednom místě, ale různými směry, protože díky mohutnému útlumu díky pohlcování frekvence molekulami kyslíku se vysílací stanice mezi sebou nebudou rušit.

Odtajněný náhled projektu Bizarre.

Z dokumentu jasně vyplývá, že WiGig technologie na 60 GHz je přímým pachatelem zdravotních událostí na škole Nichols Junior High School v Arlingtonu  v Texasu. Lidé při přiblížení ke škole mají pocity dušnosti, že nemohou dýchat, mozek začíná pociťovat nedostatek kyslíku v krvi, u někoho se to projevu omámeností, u jiného je to bolest hlavy. V blízkosti vysílače lidé pociťují stavy dušení a může dojít k omdlení. Molekuly kyslíku v lidském těle začínají kmitat v důsledku elektromagnetické energie 60 GHz a odpojují se v krevním řečišti od červených krvinek, krvinky tak nedokáží do mozku a dalším orgánům dopravit molekuly kyslíku, protože ty jsou energeticky rozkmitány, zahřáty a vyřazeny z krevního transportu. Děsivá charakteristika poprvé popsaná Darpou v projektu Bizarre tak bude po nasazení WiGig sítí použita jako hromadná zbraň na vyvolání zdánlivých nemocí obyvatelstva, které budou simulovat respirační příznaky.

Sítě WiGig budou rozkmitávat molekuly kyslíku, sítě Wifi 6E budou pro změnu reagovat s molekulami jódu

Nepůjde přitom o respirační problém, ale o problém pohlcování 60 GHz elektromagnetického vlnění molekulami kyslíku v lidském těle. Dalším poznatkem projektu Bizarre je i frekvence pouhých 6 GHz, která je absorbována a utlumována v molekulách jódu. Jódový deficit v lidském těle způsobuje řadu děsivých a civilizačních nemocí [4], poruchu učení, poruchy vývoje plodu, snížení intelektu v důsledku nerozvinutí synapsí v mozku, zkrátka zhloupnutí populace atd. A jistě jste už zaregistrovali, že se chystá nová verze Wifi s názvem Wifi 6E, která bude právě využívat frekvenci 6 GHz, která je pohlcována v molekulách jódu. Doufám, že víte, co to znamená. Je to genocida západní civilizace za bílého dne.

Svědectví matky a dcery, co se děje ve škole.

Znovu bych chtěl poděkovat Davidu Formánkovi ze serveru Otevři svou mysl, který připravil a otitulkoval video použité výše v tomto článku, kde americký aktivista Joe Imbriano popisuje tyto případy v USA. Ve videu je i reportáž americké televize, takže sami si můžete udělat představu o této záhadné nemoci, která se projevuje tak, že když se blížíte k budově školy, začíná vás bolet hlava, těžko se vám dýchá, uvnitř školy lapáte po dechu a učitelé omdlévají, aniž by specialisté naměřili jakýkoliv únik plynu nebo toxické látky. Jakmile opustíte budovu, začne se to zlepšovat, když jdete dál a dál od budovy školy, je to lepší a lepší, až po určité vzdálenosti symptomy zcela vymizí.

Poznatky z utajovaného vojenského výzkumu o frekvenčních zbraních se dnes testují na lidech v amerických školách pro chudé černochy a Hispánce a v Číně na obyvatelích metropole Wuhan?

Nemusíte být Einsteinové abyste poznali, že se jedná o charakteristicky projevy elektromagnetického útlumu, kdy s druhou mocninou vzdálenosti od zdroje vlnění se biologické projevy frekvence na lidský organismus zeslabují. Spolu s těmito informacemi musím přehodnotit své pohledy na události v Číně. Ti padající lidé ve Wuhanu na ulici zdaleka nemuseli padat kvůli agresivnímu viru, ale kvůli tomu, že byli v dosahu výkonného 60 GHz frekvenčního signálu WiGig vysílače. Po prostudování materiálů okolo Projektu Bizarre říkám, že je to pravděpodobnější vysvětlení, než je účinek nějakého viru, že by na místě složil člověka.

Pokud někdo stojí na místě v dosahu vlnění delší dobu, postupně jeho tělo pohltí tolik elektromagnetického vlnění, že v těle se rozkmitají molekuly kyslíku do takové míry, že selže schopnost červených krvinek dopravovat molekuly kyslíku do mozku a člověk zkolabuje, nastává totiž hypoxie. Jestliže se začínají vyrábět WiGig routery a síťové prvky, které budou na frekvenci 60 GHz provádět to, co koncem 60 let zjistila v projektu Bizarre organizace americké armády DARPA, potom se obávám, že plán na depopulaci této planety vstoupil do své finální fáze.

Lékaři diagnostikovali některým lidem ze školy poškození dýchacích cest.

Pokud tyto informace zhodnotíme a podíváme se na možnosti různých interpretací, potom příznaky lidí, kteří stojí, nekašlou, ale najednou padnou tváří na zem, daleko pravděpodobněji ukazují na ztrátu vědomí způsobenou nedostatečným okysličením mozku, k čemuž ale nemůže dojít na ulici, protože člověk, kterému se toto přihodí, je obvykle pacient v závěrečné fázi zápalu plic a rozhodně nebude stát někde na ulici s taškou v ruce. Jediné možné jiné vysvětlení je, že hypoxie vznikla náhle, při pobytu na ulici, najednou krev v těle člověka přestala do mozku dodávat kyslík.

Jediné možné vysvětlení je důsledek 60 GHz elektromagnetického vlnění v dosahu člověka. Otázkou je, proč nepadnou všichni lidé v okolí. Každý člověk má různou kapacitu plic a různou kvalitu krve a její schopnosti vázat kyslík. Je velmi pravděpodobné, že krátká expozice položí k zemi jen jednotky procent lidí v dosahu. Při vyšším výkonu vysílače, vyšším wattovém výkonu, by to mohly být i desítky procent lidí v dosahu emitéru. Domácí a kancelářské WiGig zařízení mají jen několik málo wattů. Nechci si představit, co by způsobily vysokovýkonné vysílače se stovkami nebo dokonce kilowatty vysílacího výkonu.

-VK-

Šéfredaktor AE News
Loading…