Vysvetlenie rasového realizmu

Vysvetlenie rasového realizmu

Čo presne je rasový realizmus? Určite nebudem jediný, kto v nedávnom čase spozoroval oživenie záujmu práve o problematiku rás a rozdielov medzi nimi. V nasledujúcom videu nám Dr.Jean-Francois Gariépy, profesor biológie z Montrealu, ponúkne vysvetlenie rasového realizmu z pozície akademika. Video, okrem iného, reaguje na niektoré mylné predstavy o rasovom realizme. Konkrétne ide o nezmysly, ktoré nedávno na webe rozširovala sprofanovaná komunita tzv. „skeptikov“ (viac o tejto patetickej komunite pseudointelektuálov, pozérov a pokrytcov tu).

Skutočnosť, že vôbec musíme dnes viesť diskusie o tom, že rasa a rasové rozdiely existujú je naozaj perfektnou demonštráciou úpadkového štádia modernej vedy („vedy“) a vzdelávania na Západe. Ako sa trefne vyjadril v jednej diskusii i Dr. Gariépy, máloktorý z moderných vedcov je dnes i skutočne dobrým mysliteľom či filozofom schopným presahov do oblastí mimo svojej úzkej špecializácie (čím vysvetľuje, prečo nájdeme napr. genetikov, ktorí budú popierať rasu). O to viac treba oceniť každého vedca, ktorý to dokáže. Prajem príjemné sledovanie.

Prečítajte si tiež:
1. Povaha liberálneho vedca
2. Prečo rasa nie je sociálny konštrukt.

Odporúčaná literatúra:
Lidské rasy, evoluce a chování

Spracoval: Aman, www.protiprudu.org
Loading…