Zastavíme ekonomickou migraci?

Existuje široká společenská shoda na tom, že ekonomická migrace, tedy útěk před bídou a cesta za lepším, nemá oporu v základních lidských a právech a ekonomičtí migranti nemají žádný nárok na pomoc a podporu, ale naopak my máme právo, ne-li přímo povinnost, jim v cestě k nám bránit a pokud už pro ně chceme něco udělat, tak zlepšovat životní podmínky u nich doma.

To ovšem platí jen pro černochy z Afriky, s bělochy z Moravy je to úplně jiná. Jejich ekonomickou migraci do Prahy podporujeme za cenu její devastace tzv. developery, rakovinného bujení hlavního města do šířky a do výšky i likvidací volných ploch a „ladem“ ležící zeleně. Proč nepomáháme Moravákům, aby mohlizůstat v Ostravě (no dobře, to je spíš Slezsko), v Brně, prostě u sebe doma? Jaký to má smysl natáhnout veškerou populaci do jednoho města a zkoncentrovat veškerou ekonomickou aktivitu na jednom místě? Nebylo by lepší, kdyby šla práce za lidmi, místo toho, aby se lidé stěhovali za prací? Nebylo by lepší, kdyby se dobře dalo žít v celé zemi, místo toho mít jedno město výjimečně bohaté v rámci celé EU a zbytek země vylidněný a zbídačený?

Převzato z blogu Tribun