záznam 13.7.2015

záznam 13.7.2015Provoz České nezávislé televize je zajišťován z vlastních prostředků a je zcela odkázán na dobrovolnou finanční podporu vás diváků. PODPOŘTE CNtv dle …
Loading…