Ukrajina je blízko vyčerpania nenahraditeľného zdroja – živej sily

Ukrajina vynaložila veľa úsilia na to, aby nám vnútila vojnu na vyčerpanie. Zrejme v Kyjeve vychádzali z myšlienky vnútornej slabosti ruskej spoločnosti, vraj dlhotrvajúci konflikt nevydrží. No a to je moment, keď obsedantná predstava o nás ako o „ruskej horde“ sa autorom v čase plánovania bojových akcií kruto vypomstila. Je tiež zaujímavé, že s vysokou mierou pravdepodobnosti je myšlienka takejto vojny ukrajinská a nie západná. Aspoň na základe otvorených zdrojov to západní koloniálni náčelníci nechceli. No ako posúdiť mieru výdrže samotnej Ukrajiny, nakoľko blízko je jej vlastné vyčerpanie? Keďže štatistiky sú vyložene tajné a na Ukrajine neexistuje žiadna rozumná sociológia, zostáva...