2:05 Názor na software a web Finančnej správy 2 – pokračovanie

Prečo vyvíjame software, ktorý už v dokonalej forme existuje v inej krajine. Nie je to zbytočné vynakladanie finančných prostriedkov? Naviac keď treba šetriť. Je to rovnaká situácia, ako keby sme chceli rontgenovat pacientov, ale miesto toho, aby sme čo najskôr kúpili kvalitný a už existujúci rontgen, tak ho budeme vyvíjať ďalších 20 rokov a vynakladať milióny EUR a naši pacienti budú zatiaľ zomierať, a aj tak ho nevyvinieme lepšie ako ten, ktorý už existuje – len vyhodíme peniaze do vzduchu. Preto Vás vyzývame, zabráňte plytvaniu na informačných systémoch, alebo nám zašlite akékoľvek informácie, ktoré by takéto konanie odhalili, alebo nám ho pomohli zastaviť.