25 let stačilo! – Aj Česi chcú obnoviť Československo!

Dokumentárny film kde Česi odpovedajú na otázku či chcú obnoviť Československo http://www.rudovasky.com

Vy inteligentný a rozumný ľudia,

– …kedy už konečne priznáte že to čo sa po roku 1989 zaviedlo v Československej ekonomike bol „experiment gone wrong“ ? – experiment ktorí sa pokazil ?

…ekonomický experiment ktorí sa ukázal absolútne devastujú-ci pre Český a Slovenský Národ ?

…pre zmilovanie Božie, kedy už konečne priznáte že celí experiment po roku 1989 s ekonomikou ČSSR totálne a absolútne zlyhal ?

…kedy už konečne priznáte že tu došlo k Fašistickému útoku na ČSSR a invázii zo zahraničia Fašistickou hordou mučiteľov, rabovačov a plieničov a k neuveriteľnému zotročeniu Českého a Slovenské národa, do 10 -12 hodinovej práce v ktorej sú naši ľudia bitý a mučený zahraničnými útočníkmi ?

Kedy konečne pochopíte že teraz ostáva jediné rozumné riešenie a to je : obnoviť ČSSR, vrátiť všetko späť a začať od znovu ?