Andragogika 09.06.2014

(09.06.2014) Téma: Komunitná práca, kde sú systémové chyby. Martin Urminský s PhDr. Petrom Papšom nad témami, o ktorých treba rozprávať.