Biele kone v igelitkách! Absurdita roka: Zodpovedný je vydavateľ tlače!

Štát môže svojvoľne nazvať kohokoľvek Bielym koňom. Štát môže bez vysvetlenia a opory v Zákone viesť evidenciu s dehonestujúcim názvom, s ktorou pracujú daňoví úradníci. Štátni úradníci – na čele s prezidentom Finančnej správy F. Imreczem – nezabezpečia ani interný charakter takýchto pofidérnych Zoznamov a ocitnú sa na verejnosti. Štát v tomto škandalóznom precedense nevidí problém. Najvyšší súd súhlasí so štátom a ich prístupom, odignoruje judikatúru Štrasburgu a jediné previnenie vidí u tých, čo na to poukázali – teda GINN. Jeden z postihnutých občanov – vzdelaním právnik Ladislav Klein – sa však nevzdáva. Vďaka nemu sa prípad neututláva – prijal ho na ďalšie riešenie Ústavný súd. Detaily v reportáži L. Dale.
Celý článok: http://www.ginn.press/news/biele-kone-sud
———–
Ako biely kôň sa slangovo označuje osoba, ktorá je nastrčená k páchaniu trestnej činnosti, aby zakryla osobu páchateľa, ktorá má z tejto činnosti prospech. V niektorých prípadoch bývajú biele kone zlikvidované, aby sa znížilo riziko ich vyzradenia. Medzi najznámejšie formy využívania bielych koní patrí ich registrácia ako podnikateľov a následné odoberanie tovarov a služieb s cieľom ich nezplatiť alebo na vystavovanie faktúr, tvorbu fiktívnych plnení, pranie špinavých peňazí alebo zneužívanie dotácií.
———–
Žeby najväčší únik dát v histórii Slovenska?! V decembri 2013 prenikli na verejnosť citlivé osobné údaje daňových subjektov, vrátane dokumentu o tzv. bielych koňoch. Existuje podozrenie, že s údajmi daňových subjektov sa „obchoduje“ a stopy vedú k najvyšším
predstaviteľom Finančnej správy. Údaje získal GINN aj s pomocou odvážnych občanov a pripravuje ich zverejnenie.
Oproti zoznamu Finančnej správy
———–
GINN zostavil vlastný zoznam bielych koní SMERu! Biele kone strany SMER-SD (výber):
Branislav Kušík • účtovník zo spisu Gorila, kamarát Počiatka
František Imrecze • prezident FS, ex-riaditeľ SAP
Tibor Gašpar • prezdient PZ SR • z rodiny Bődőr / firma BONUL
Tomáš Borec • minister spravodlivosti
Ivan Trhlík • riaditeľ Letisko Bratislava BTS
Ľuboš Sadovský • predseda Okresný súd Bratislava I
Ľudovít Makó • riaditeľ Krim. úradu FS, nominant od Bödőr / BONUL
Daniel Čech • gen. riaditeľ sekcie Daňovej a colnej FS
Dušan Pátek • riaditeľ Daňový úrad Bratislava
Ondrej Jendroľ • šéf boja proti Daňovým podvodom
Bratnislav Schröner • riaditeľ KÚFS pre Bratislavu
a ďalší…
———–
Podporte GINN http://www.ginn.press/podpora
———–
Na Slovensku stále vládne ŠTB
Otázka na záver: Môže sa stať aj veľký osol koňom?
———–
O tom, kto teoreticky môže taký register viesť upravuje Zákon č. 333/2011 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. § 5 Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS):
3b) používa informačné systémy finančnej správy, v ktorých zhromažďuje, spracúva, uchováva, odovzdáva, využíva, ochraňuje a vyraďuje informácie a osobné údaje o osobách, ktoré porušili daňové predpisy alebo colné predpisy alebo je dôvodné podozrenie, že porušujú daňové predpisy alebo colné predpisy, alebo ktoré v oblasti pôsobnosti finančnej správy narušili alebo je dôvodné podozrenie, že narúšajú verejný poriadok a ďalšie informácie o takýchto porušeniach daňových predpisov alebo colných predpisov alebo narušeniach verejného poriadku; takéto informácie a osobné údaje poskytne alebo sprístupní finančnému riaditeľstvu, daňovému úradu alebo colnému úradu v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh
———–
Zoznam bielych koňov podľa Finančnej správy: http://www.ginn.press/kone
Čo je biely kôň: http://www.ginn.press/a/bielekone
Biele kone žaloby: http://www.ginn.press/news/biele-kone-zaloby
Byť bielym konňom nie je urážka, tvrdí prezident Finančnej správy http://www.ginn.press/news/imrecze-biely-kon
———–
GINN podporujú občania http://www.ginn.press/podpora
———–
Ďalšie kľúčové slová: megalodon, gorila, nakrúcanie, politika, vláda, parlament, SMER-SD, demokracia, totalita, smrť, genocída, národ, Panasonic HX-A500, Canon VIXIA/LEGRIA HF-G25, Mafia, Mafiánske zoznamy, Mafiánske listy
Prípad / Cas / Affaire: CURIA C-73/16 Puskar
Produkcia: GINN a Martin Daňo © 2015
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia, 2015