BKP: Bergogliova synoda je vzpourou proti  Bohu a páchá hříchy proti Duchu svatému

BKP: Bergogliova synoda je vzpourou proti  Bohu a páchá hříchy proti Duchu svatému

bkp-bergogliova-synoda-je-vzpourou-proti-bohu-a-pacha-hrichy-proti-duchu-svatemu

Kardinál Müller, který byl přímým účastníkem říjnové Synody, se vyjádřil, že celá Synoda byla v podstatě jen o prosazení legalizace LGBTQ v církvi. Synoda pod vedením pseudopapeže Bergoglia tuto legalizaci prolamuje skrze hříchy proti Duchu svatému.

Kardinál to komentoval slovy: „Oni tvrdí, že dnes máme nové poznatky, zjevené Duchem svatým, a proto jsou od nyní homosexuální skutky nebo žehnání homosexuálních aktů dobrá věc. Samozřejmě je to zneužívání Ducha svatého na zavádění doktrín, které jsou otevřeně proti Písmu svatému… Není možné spojit učení Krista a antikrista. Tato homosexuální LGBT ideologie je otevřeně antikřesťanskou ideologií. Je to duch antikrista, který mluví skrze LGBTQ agendu. Je to absolutně proti Bohu.“