BKP: Současná psychologická a duchovní válka

BKP: Současná psychologická a duchovní válka

bkp-soucasna-psychologicka-a-duchovni-valka2

2. část

Analýza duchovní války

V první části jsme se zamysleli nad realitou duchovní a psychologické války, která dnes probíhá v celosvětovém měřítku. V této druhé části je uvedena analýza duchovní války, která probíhá v životě každého člověka v daném mu čase.

Psychologická a duchovní válka začíná už tehdy, když se dva lidé nenávidí. Každá forma války má nejen horizontální, ale i vertikální rozměr, za nímž je vzpoura proti Bohu a odmítnutí Jeho zákonů a přikázání. Tato vzpoura má svůj počátek u ducha lži a zla. Ložisko zla v nás, tedy dědičný hřích, zahlušuje vědomí pravdy i svědomí, které je Božím hlasem v nitru člověka.

Právě to, že se člověk hříchem odděluje od Boha – vertikály, má negativní dopad i na horizontální rovinu, na vztah k druhému člověku. To je příčina každé války a každého zla, které kdy v lidstvu bylo spácháno. Bible nám podává názorný příklad v popisu první bratrovraždy. Kain se nejprve odvrátil od Boha a pak přišla závist a žárlivost na bratra. To, že v nenávistných myšlenkách a jimi vyvolaných pocitech zůstával, mělo za následek, že nakonec bratra zabil.
Loading…