Boj je podstata života. Kto nebojuje, nemôže ani vyhrať.

Boj je podstata života. Kto nebojuje, nemôže ani vyhrať. Tomáš Baťa, podnikateľ a mysliteľ,
* 1876 † 1932 / www.ginn.pro