Boli sme na úrade: Takto efektívne pracujú úradníci a toto sú vaše práva?

Niekedy sa stane, že úradníci nerozumejú, alebo nechcú robiť to, čo im zákon prikazuje. Často sa tvária, že nepočujú, alebo že ignorujú to, čo subjekt hovori. Neobvyklé nie je ani to, že do zápisnice zapisujú aj to, čo subjekt nepovedal, alebo preformulovávajú jeho vety tak, ako by ich chceli v zápisnici mať.
————–
Opäť sme sa zúčastnili konania na úrade. Pracovníčky sa v istých momentoch tvárili, že nepočujú a tak sme v jednom momente použili aj expresívny výraz aby sme zistili, či vôbec vnímajú, čo sa okolo nich deje… zabralo to, no len nakrátko. Skúsili sme zavolať aj vedúceho – no ani ten nepomohol 🙁 Ak by sa Vám video zdalo dlhé a trošku nudné tak je to preto, aby ste sa dokázali vcítit do toho, ake nudné a dlhé sú celé tie nezmyselné konania, kde chodíme a aká je asi efektivita zamestnancov, ktorí sa na tom podieľajú. Veď usúďte sami…
————–
Prepis textu:
Pred začatím konania má orgán verejnej moci povinnosť vás zrozumiteľne poučiť o vašich právach a povinnostiach.
Úradník namiesto poučenia zapisuje vety, ktoré sme nepovedali! Každý má právo na to, aby sa do zápisnice zaznamenávala presná interpretácia viet, ktoré zúčastnená strana povedala.
A aj keď sa úradník tvári, že nepočuje, dožadujte sa svojho práva na poučenie, v akej veci sa koná a aké sú vaše práva a povinnosti.
Nulová reakcia… Tak teraz veľké PARDON našim divákom, ale na skúšku sluchu musíme použiť expresívne vyjadrenie…
Úradníčka teda nie je hluchá! Vníma ale iba to čo jej vyhovuje.
Test bol účinný! Úradníčka nás vníma… Práva účastníka konania je však zostávajú naďalej ľahostajné.
Po skončení pojednávania máte nárok na kópiu zápisnice.
a keď to nejde inak, nechajte si zavolať nadriadeného pracovníka, ktorý má povinnosť dohliadať nad konaním svojich podriadených.
aj keď nie vždy je istota, že to čo príde, je lepšie než to čo už sedí pri vás
No darmo slepému ukazuješ a hluchému vravíš.
a aj keď trpezlivosti máme dosť, zhodli sme sa, že si všetko radšej napíšeme sami…
Ak máte dojem, že úradníci sú voči vám predpojatí, alebo konajú účelovo, môžete vzniesť námietku predpojatosti. Do času, kým sa o nej rozhodne, úradník nemôže konať (len ak by sa jednalo o nevyhnutné úkony).
Námietku predpojatosti môžete podať voči konajúcim pracovníkom, na ich nadriadeného pracovníka, na riaditeľa úradu – až po najvyššie postaveného zamestnanca úradu.
Naviac, kto sa konania zúčastní ako tretia osoba, má nárok na svedočné (cestovné, ubytovanie, náhrada mzdy a pod.)
A nakoniec – všetko čo v konaní vyšlo najavo, vaše pripomienky, návrhy a závery uveďte do zápisnice – je to vaše základné právo a hlavný dokument, z ktorého budú vychádzať ďalšie konajúce orgány.
Zamyslel sa niekto niekedy, ako efektívne pracujú štátni zamestnanci?
Keď úradníci tvrdia, že nestíhajú, je to preto, že skutočne majú veľa práce, alebo že bežnú prácu robia pomaly?
———————-
Každý počuje iba to čomu rozumie.
Johann Wolfgang Goethe, nemecký básnik, * 1749 — † 1832
———————-
Skúsenosť bez vzdelania je viac ako vzdelanie bez skúsenosti.
Marcus Fabius Quintilianus, španielsky učiteľ, * 35 — † 96
———————-