Boris Kollár a Václav Mika v konflikte záujmov?! Rozhodne parlament!

Boris Kollár a Václav Mika v konflikte záujmov?! Rozhodne parlament!

Dňa 27.3.2017 sme do parlamentu doručili dva podnety. Prvý na šéfa Verejnoprávnej televízie RTVS Václava Miku, ktorý okrem vedenia televízie zastupuje aj záujmy iného štátu, lebo je honorárny konzul Mexika a druhý na Borisa Kollára, ktorý doteraz nedoručil súdu svoje vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti BSSC sro, kde pred rokmi predal časť podielu cyperskej spoločnosti Strooton za 250 milioónov korún.
Výbor NR je verejný zasadne v Utorok 28.3.2017 o 12:30h v budove Národnej rady SR (nám. A. Dubčeka, dolný vchod) – príďte aspoň 10 min predtým.
—-
Vec Václav Mika: Podnet som podal elektronicky a následne doručil aj písomne už dńa 30. Januára 2017, na čo som obdržal odpoveď od tlačového oddelenia predsedu NRSR dňa 31. Januára 2017 dostal odpoveď z tlačového oddelenia NRSR (bez podpisu a mena, kto ju napísal), že sa Národná rada SR sa nebude mojim podnetom zaoberať, lebo označená osoba vraj nie je podľa zákona verejným funkcionárom “v zmysle čl. 2 ods.1 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z., generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska sa nepovažuje za verejného funkcionára. Keďže cit. ústavný zákon sa nevzťahuje na funkciu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska, Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií nemôže začať konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 predmetného ústavného zákona voči menovanému.”
Na tom som zistil nesúlad s vyjadrením NRSR a zákonom a opätovne som dňa 15. Marca 2017 požiadal, aby sa Národná rada SR zaoberala mojim podnetom, lebo generálny riaditeľ RTVS je verejným funkcionárom podľa zákona. Doteraz som nedostal odpoveď na môj opakovaný podnet. Preto znova podávam podnet a žiadam, aby bol prerokovaný na výbore pre nezlúčiteĺnost funkcií čo najskôr a to už hneď 28. Marca 2017 a opakovane žiadam, aby výbor pre nezlúčiteľnosť funkcií prerokoval a verejne preskúmal, či generálny riaditeľ verejnoprávnej televízie Václav Mika neporušil zákon o 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, keď vykonáva funkciu generálneho riaditeľa verejnoprávnej RTVS a zároveň funkciu honorárneho konzula Mexica
Verejnosť má právo vedieť, či je zlúčiteľný výkon týchto dvoch funkcií, lebo to je rovnaké ako keby americký alebo ruský abmasádor riadil Slovenskú televíziu, ktorá je naviac verejnoprávna (nie súkromná).
—–
Vec Boris Kollár: V čl. 5 ods. 2 ústavného zákona je jasne uvedené, že „Verejný funkcionár nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu , členom riadiaceho, kontrolného, alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze. Verejný funkcionár nesmie podnikať. …“ Preto žiadame, aby Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií preskúmal podnikateľské aktivity poslanca NRSR Borisa Kollára. Po vykonanej kontrole v Obchodnom registri a zbierke listín obchodnej spoločnosti BSSC sro na Okresnom súde Bratislava I, kde som zistil, že Boris Kollár doteraz pôsobí ako konateľ (štatutárny zástupca) obchodnej spoločnosti BSSC sro, IČO: 31383777, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka: 7922/B. Z toho vyplýva, že Boris Kollár sa doteraz nevzdal funkcie štatutárneho zástupcu a zrejme nevykonal ani žiadne úkony smerujúce k tomu, aby bol z tejto funkcie odpísaný (aj keby boli v jeho odvolaní z funkcie prekážky na strane obchodnej spoločnosti mal sa sám vzdať funkcie a súdu doručiť svoje zvdanie sa funkcie, čo doteraz ani po roku od voľbách očividne neučinil)
—–
GINN podporujú občania http://www.ginn.press/podpora
aj spoločnosť Regiojet / Student Agency
——
Osoby: Elena Berthotyová, Boris Kollár, Václav Mika, Rastislav Kavický, Martin Daňo
Ďalšie kľúčové slová: megalodon, gorila, nakrúcanie, politika, vláda, parlament, SMER-SD, demokracia, totalita, smrť, genocída, národ, Panasonic HX-A500, Panasonic HC-WX979, takže tak
Produkcia: GINN a Martin Daňo © 2017
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia