Boris Kollár, Krajňák a Pčolko – idú proti oligarchii

Dokumentárny film o politickej strane Borisa Kollára, – Sme rodina a ich intelektuálne nečestného boja proti oligarchii na Slovensku.
target=“_blank“ rel=“nofollow“>http://www.rudovasky.com
Tuto sú 3 diely Neoliberalizmus. Pozorne preštudovať prosím.
Neo-liberalizmus-časť prvá: Liberalizmus.
http://www.rudovasky.com/t/neoliberalizmus1

Neo-liberalizmus-časť druhá:Čas tlačenia „ničím“ nekrytých peňazí.
http://www.rudovasky.com/t/neoliberalizmus2

Neo-liberalizmus-časť tretia : John Maynard Keynes – zakladateľ„Modus Operandi“ neo-liberalizmu.
http://www.rudovasky.com/t/neoliberalizmus3

Akú úlohu zohrával MARSHALOV PLÁN pri zotavovaní Nemecka?
http://johnybgood.thoughts.com/posts/aku-ulohu-zohraval-marshalov-plan-pri-zotavovani-nemecka

Analýza dok. Stratégia podpory vstupu zahr. invest. do SR,schválené vládou SR 9.marca 1999 (prepis)
http://www.rudovasky.com/t/zahranicne-investicie-analyza?seid=G66L34FGJ4QJW3N
Tretia Cesta
http://www.rudovasky.com/tretia-cesta?seid=G43BPQSSKASWGYC