Bratislava 14.Marca 2015.Okrem Vasky Jugendov-všetci ste kokoti !

Epický dokumentárny film z udalostí BRATISLAVA BEZ NACKOV a POCHOD ZA SAMOSTATNE SLOVENSKO 2015 ktoré sa konali v Bratislave dňa 14.Marca 2015
Účinkujú: Rudolf Vaský,Vasky Jugendky,Vasky Jugendi, Robert Mihály,Andrej Lúčny,Milan Ftáčnik a ďalší.
http://www.rudovasky.com