Brloh zlodejov – časť 2.The den of thieves – the Parliament of Slovakia

Toto bol prví brloh zlodejov, v roku 2013 bol druhý a na rok 2014 už bol zrušený, deň otvorených dverí v NR SR sa nekoná !