BUDE TO OVEĽA HORŠIE AKO JADROVÝ ÚTOK! V RUSKU ZVAŽUJÚ OMNOHO ÚČINNEJŠÍ, DOSLOVA GENIÁLNY ÚDER PROTI ZÁPADNÝM ANGLOSASOM A SION-GLOBALISTCKÝM CHAZAROM. PRÍDU O VŠETKO ČO TAK USILOVNE NAKRADLI ZA STOVKY ROKOV!

BUDE TO OVEĽA HORŠIE AKO JADROVÝ ÚTOK! V RUSKU ZVAŽUJÚ OMNOHO ÚČINNEJŠÍ, DOSLOVA GENIÁLNY ÚDER PROTI ZÁPADNÝM ANGLOSASOM A SION-GLOBALISTCKÝM CHAZAROM. PRÍDU O VŠETKO ČO TAK USILOVNE NAKRADLI ZA STOVKY ROKOV!

RUSKO / SVĚT: Michail Deljagin, popredný ruský ekonóm tvrdí, že “existuje spôsob, ako potrestať Západ – a je účinnejší ako jadrová vojna”.  Áno, je to možné a dokonca v súčasnej atmosfére i s ohľadom na to, ako voči Rusku a ruskému vlastníctvu vo všetkých jeho podobách postupuje Západ, celkom prijateľné. Napokon, rýchly technologický pokrok Spojených […]