Budoucnost české kotliny viděná neslovanskýma očima

Budoucnost české kotliny viděná neslovanskýma očima

Vít Klíma
25.7.2017  Literárky
 

Naprostá většina výhledů z pera dnešních slovanských učenců a politiků se opírá o investice do člověka s cílem vytvořit vzdělanostní ekonomiku. Nevím, jak to bratři Slované chtějí dokázat, když jim do zahraničí neustále odcházejí ti nejtalentovanější a nejkvalifikovanější lidé, o mládeži ani nemluvě.


MMF odhaduje, že země střední a východní Evropy opustilo v posledním desetiletí řádově 20 miliónů lidí, tedy pět až šest procent jejich nejtalentovanějších obyvatel. „Brain drain“, čili odliv mozků, má negativní dopad nejen na výkonnost ekonomiky, ale i na trvalé snižování kvality národního genofondu. Navíc české výdaje do školství, zdravotnictví a kultury patří mezi nejnižší v celé Evropské unii. Není divu, že nás renomovaní banky zase začínají zařazovat do skupiny rozvojových zemí. V historii přitom měli čeští panovníci (Přemyslovci, Karel IV., Jiřík z Poděbrad) skutečně nosné, dlouhodobé vize, což bylo dáno tím, že království pojímali jako své vlastní a chtěli jej předat potomkům v co nejlepším stavu. „Moderní“ čeští vládci rozprodali nejcennější národní majetek cizincům, takže nejenže není moc co předat dalším generacím, ale ani čtyřleté volební období žádné dlouhodobé vize realizovat neumožňuje. Zbývají tedy pohádky na dobrou noc, případně růžové sny.

Na řadu zákonitě přichází alternativní, neslovanské pojetí budoucnosti, které neslibuje nesplnitelné a rozhodně žádný ráj na zemi. Neslované chtějí dosáhnout takovou úroveň bezpečnosti a stability, která vyvolá zájem bohatších lidí a firem u nás bydlet a podnikat (vzor – Švýcarsko). Jsme hluboce přesvědčení o tom, že česká kotlina k tomu má všechny předpoklady – krásnou přírodu, dostatek lesů, vod a strání, příjemné středoevropské počasí, kvalifikované pracovníky, kvalitní zdravotnictví a lázeňství, kulturní bohatství a více než přijatelná vzdálenost do všech koutů Evropy. Samozřejmě máme i některá negativa, jako je například nerozvinutá dopravní infrastruktura a nepřehledný právní systém, ale souhrnně řečeno máme dobrý základ, z něhož lze vycházet a dlouhodobě jej rozvíjet. Chce to jen chytré, organizačně zdatné a důsledné vedení. O tom, jak toho dosáhnout, si povíme příště.

Neutralita, jako základ bezpečnosti a stability

Henry Kissinger už v roce 1990 doporučoval zemím střední Evropy neutralitu, jako základ jejich bezpečnosti i prosperity. Češi tento koncept neakceptovali, protože mermomocí chtěli patřit na Západ. Stali se členy NATO doufajíce, že členství v Severoatlantickém paktu jim zajistí bezpečnost a členy EU v dobré víře, že jim zajistí blahobyt. Už jen kvůli nim samým doufám, že se jim jejich naděje naplnily měrou vrchovatou. Možná jen potvrzují nadčasovou platnost výroku Gaia Julia Ceasara: „Lidé rádi uvěří tomu, co chtějí, aby byla pravda“.

Češi určitě nechtějí slyšet, že pro Západ jsou jen otroci, levní žoldáci a odbytiště nekvalitních potravin a výrobků, jinak jsou jen na obtíž. Nechuť k „lidem z východu“ sdílí mnoho politiků ze Západu, což se ukázalo i v únoru 2016, kdy EU vyjednávala s Davidem Cameronem podmínky, které by Britům umožnily zůstat. Nebylo těžké se s ním dohodnout na omezení počtu lidí z Východu, ale problémem bylo, že stejné privilegium chtěli i další premiéři. Je, i není obtížné pochopit, proč se Slované tlačí tam, kde je nikdo nechce…

Neslované žijící na českém území vždy přesně věděli, kam patří a preferovali a preferují vytvoření oasy klidu, míru a prosperity tvořenou řetězcem neutrálních zemí – Slovenskem, Čechami, Rakouskem, Švýcarskem a Lichtenštejnskem.  Jinými slovy ani Moskva, ani Brusel, ani Východ ani Západ. Víme, že patříme do Střední Evropy a k zajištění vlastní bezpečnosti potřebujeme od obou stran garantovanou neutralitu a ke své prosperitě dobré obchodní vztahy se všemi svými blízkými i vzdálenými sousedy.

Při vyjednávání o zařazení ČR do pásu neutrálních zemí se můžeme opřít o tři hlavní spojence: Německo, Vatikán a Rusko. Všichni mají v ČR nezanedbatelné majetky (Vatikán díky církevním restitucím), o něž by v případné válce mohli přijít. Všichni tři by se mohli stát mezinárodními garanty naší – alespoň částečné – neutrality. Právě díky kontrastu nestabilního okolního světa a naší bezpečností a stabilitou, začne být česká kotlina zajímavou a vyhledávanou destinací k bydlení i podnikání. K tomu nám dopomáhej Bůh.

Příště v Literárkách téma:
Jak dostat chytré lidi do vlády a Parlamentu