Časť 1. Occupy GP. Bratislava 5.Máj 2012

Rudolf Vasky :

Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský a Český Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl.2 písmena C. Konvencie o genocíde!

Genocída.

Článok 2. Konvencie o genocíde prijatej dňa 9 December 1948, prijatej ako „General Assembly Resolution 260“,
definuje genocídu ako :

…. … Niektoré z nižšie uvedených činov spáchaných s úmyslom úplne alebo čiastočne zničiť niektorú národnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu ako takú:

Bod — C.úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne;

Článok 3 definuje zločiny, ktoré môžu byť potrestaní podľa tohto dohovoru:
(A) genocídu; (B) spolčenia sa na spáchanie genocídy; C. priame a verejné podnecovanie k spáchaniu genocídy (D) Pokus o spáchanie genocídy (E) spoluúčasť na genocíde.

http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Prevention_and_Punishment_of_t…
Genocide Convention – Wikipedia, the free encyclopedia
en.wikipedia.org
The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

____________________________________________________

Žiadna legitímna a právne ošetri-teľná revolúcia – aj keď hrozne krvavá a násilná – nie je trestná, a nie je trestne stíhateľná !

Korporatokracia – Noví Fašizmus. ( Corporatocracy – New Fascism
http://johnybgood.thoughts.com/posts/korporatokracia-novi-fasizmus-corporatocracy-new-fascism

Tajomstvo voličov tohoto zločineckého režimu odhalené : Štokholmský syndróm!
http://johnybgood.thoughts.com/posts/tajomstvo-volicov-tohoto-zlocineckeho-rezimu-odhalene-stokholmsky-syndrom–2

Celí blog je tu : http://johnybgood.thoughts.com/
http://www.rudovasky.com
____________________________________________________________