časť1-Príprava na zadržanie Pavla Pašku (podľa § 85 ods.2 Trestného poriad.)

Dokumentárny film z prípravy na zadržanie predsedu NR SR Pavla Pašku podľa § 85,ods.2 Trestného poriadku