časť2-Príprava na zadržanie Pavla Pašku-na Úrade pre ochranu ústav. čin.

Deň na Úrade pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR – dokumentárny film z prípravy na zadržanie Pavla Pašku podľa § 85 ods.2 Trestného poriadku.