Svou volbou vyžeňme ze sněmovny i ANO a ČSSD

Tohle se mi jako člověku, který od sametu až dosud vždy věrně volil ČSSD, píše těžko, ale nemohu jinak. Protože 12. července t.r. to byli i poslanci ČSSD, konkrétně 80 % jejích poslanců ve sněmovně přítomných, kteří nás, a to nejen voliče, této strany, ale všechny obyčejné lidi této republiky, zradili. Učinili tak v okamžiku, kdy zvedli své hlasy pro tažení též našich vojáků k ruské hranici v Pobaltí. A proč tento jejich čin označuji za zradu? Protože jejich povinností je spolu s vládou pečovat o náš šťastný a spokojený život, spočívající zhruba na třech podmínkách: Mít práci, být zdravý...