Červený stan 25.01.2017 09 – Pär Ahlbom a Karin Linborg – zmena vzdelávania

Prebraté z oficiálneho archívu Slobodného Vysielača https://www.youtube.com/channel/UCKj43efhJ3jazTlenp8EJ0g
15:00 – 16:30 (25.01.2017)
Pär Ahlbom a Karin Linborg – zmena vzdelávania
moderuje Martina Junga

https://soundcloud.com/slobodnyvysielac/cerveny-stan-09-2017-01-25-par-ahlbom-a-karin-linborg-zmena-vzdelavania
Zdroj videa: https://www.youtube.com/watch?v=zf93RFPKCko