České televize opakovaně dezinformuje, manipuluje, mlží, zatajuje a neodborně předkládá

České televize opakovaně dezinformuje, manipuluje, mlží, zatajuje a neodborně předkládá

Úvod do seriálu o nespolehlivosti České televize je uveden v prvním dílu seriálu, kde je rovněž rozebrán první případ, jenž se vztahoval k dezinterpretaci. Následující případ z produkce České televize se týká dezinformace a účelové manipulace.