Prvou obeťou vojny je pravda.
Česko proti vládě 16.9.2023. Protivládní demonstrace za demisi vlády. ~ NESPOKOJENÝ

Česko proti vládě 16.9.2023. Protivládní demonstrace za demisi vlády. ~ NESPOKOJENÝ


Demonstrace za demisi vlády pořádaná v sobotu 16.9.2023 od 14 hodin na Václavském náměstí v Praze.
Za sestavení vlády národní záchrany. Za nové volby. Už dost, chceme zpátky svou vlast!

Základní programové postoje PRO k aktuálním tématům – ať máte jasno:

 1. podobně jako Francie v případě EdF vykoupíme minoritní podíl v ČEZ, odejdeme z lipské burzy a domácí cenotvorbu prodeje elektřiny navážeme na zákon o cenách (1 kWh elektřiny bude koncového odběratele stát cca 3 Kč)
 2. zachováme v provozu naše uhelné elektrárny a dostavíme další bloky elektráren jaderných
 3. odstoupíme od systému emisních povolenek; odmítneme zavedení jakékoliv jiné formy povolenek zaváděných Evropskou unií
 4. odmítneme Green Deal a přijdeme s vlastním programem na ochranu životního prostředí, jenž bude v souladu s ekonomickým rozvojem
 5. zavedeme daň z obratu pro některé sektory (banky, mobilní operátoři atd.)
 6. nebudeme zvyšovat daňové zatížení občanů České republiky
 7. zajistíme práci s vyšší přidanou hodnotou, tak aby naše země nebyla nadále ekonomickou kolonií západu a platy našich zaměstnanců se postupně začaly přibližovat platům v západní Evropě
 8. odmítneme Istanbulskou úmluvu
 9. zakotvíme manželství jako svazek jedné ženy a jednoho muže
 10. trvale odmítneme euro a poskytneme české koruně a platbě v hotovosti ústavně-právní ochranu
 11. odstoupíme od smlouvy DCA s USA (případně ji nebudeme využívat tím, že sem nepozveme jediného vojáka; odstoupíme od nesmyslně drahých nákupů vojenské techniky
 12. budeme vetovat vstup Ukrajiny do NATO (ke stejnému závazku se nově přihlásil i Robert Fico)
 13. ukončíme poskytováni tzv. dočasné ochrany pro občany Ukrajiny, neboť není naplněna podmínka nemožnosti bezpečného návratu do jejich mateřské země
 14. okamžitě a trvale odmítneme povinnou solidaritu v rámci rozdělování migrantů v EU a nebudeme akceptovat jakoukoliv formu povinných kvót
 15. spojíme síly se Slovenskem, Maďarskem, Rakouskem a dalšími partnery a buď EU vrátíme na platformu EHS, nebo z ní společně odejdeme a vytvoříme Středoevropskou zónu volného obchodu spolupracující EU i BRICS
 16. ukončíme jakoukoliv formu cenzury a zajistíme plnou svobodu názorového projevu ve veřejném sektoru
 17. vyšetříme zločiny páchané v době covidové, a to jak na úrovni ČR, tak i EU a vyvodíme trestně-právní odpovědnost konkrétních osob, jež se na těchto zločinech podílely
 18. budeme požadovat plnou refundaci všech plateb za genovou terapii od společností Pfizer a Moderna, jež byla těmito společnostmi klamavě prezentována jako vakcína
 19. v zahraniční politice budeme prosazovat politiku všech azimutů – tedy udržovat přátelské vztahy s naprostou většinou států sdružených v OSN
 20. provedeme zásadní reformu školství s tím, že zrušíme plošnou inkluzi a kategoricky zakážeme jakoukoliv genderovou či politicky orientovanou indoktrinaci našich dětí

Česká republika bude znovu hrdou, prosperující, bezpečnou, svobodnou a suverénní zemí.

Jediné, co potřebujeme k realizaci všech těchto cílů, jste vy.

Nemůžete se osobně zúčastnit celonárodního setkání Česko proti vládě 16. září 2023 na Václavském náměstí?
Pošlete jednu SMS zprávu na tel. č. 775 177 479.

Nejde o dárcovskou zprávu, nejde ani o obsah. Díky jedné zprávě tak můžete naše setkání i naše požadavky podpořit, i když nemůžete přijet osobně. Na Vaše číslo Vám můžeme následně posílat informace o dalších plánovaných akcích a naší činnosti. (Cena SMS zprávy odpovídá Vašim standardním cenovým podmínkám. Na tyto zprávy nebudeme z kapacitních důvodů odpovídat.)
Loading…