Chcú robiť z ľudí pokusných králikov? Na vedľajšie účinky si máme počkať rok, dva

Chcú robiť z ľudí pokusných králikov? Na vedľajšie účinky si máme počkať rok, dvaSprávy RTVS Utorok 10.11.2020 https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13986/249572#681 …
Loading…